אנשים סימנו כי המידע עזר להם

סמל המבצעים בפיקוד העורף אחראי בתפקידו לנהל את חדר המבצעים בשגרה ובחירום ע"י קבלת דיווחים והעברתם בזמן אמת ביעילות ומהירות מרבית לגורמים הרלוונטים.

סמל המבצעים בפיקוד העורף אחראי בתפקידו לנהל את חדר המבצעים בשגרה ובחירום ע"י קבלת דיווחים והעברתם בזמן אמת ביעילות ומהירות מרבית לגורמים הרלוונטים.

הסמב"ץ הינו נותן המענה הראשוני לאירועים מתפרצים המתרחשים בזמן המשמרת שלו. את הדיווחים מקבל הסמב"ץ מן הגופים והיחידות השונות הנמצאות בגזרת פיקוד העורף ובהתאם מנהלים את האירועים תוך שליטה במערכות המבצעיות השונות.

לתפקיד יש מספר אפיקי קידום למתאימים:

- מדריך\ת שוב

- סגל פיקודי

- יציאה לקצונה בפיקוד העורף - קצין/ת עורף

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 53 ומעלה לבנים, 49 ומעלה לבנותץ

 

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 2 ומעלה, ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 2 ומעלה.

 

מה כולל המסלול?

טירונות רובאי 02 בת שלושה שבועות בבסיס ההדרכה של חטיבת החילוץ וההדרכה. לאחר סיום הטירונות, הכשרה ייעודית לתפקיד סמב"ץ עורף שאורכה כחודש ימים.

 

איפה משרתים?

בתום הקורס ניתן להשתבץ בחמ"ל פיקוד העורף, במחוזות השונים של פיקוד העורף, חמ"ל חטיבת החילוץ וההדרכה, חמ"ל ההתרעה הלאומי, מדריך/ת שו"ב ועוד.

 

-

 

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

 

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

טכנאי/ת דיגיטל מבצעי נייח
רכז מידע ישיר