אנשים סימנו כי המידע עזר להם

על העובד לבצע בקרה על משטח האחסנה, החשמל ותקינות הכיסויים באמצעות מכשירים מיוחדים.

ווידוא כי כלי הרכב שנמצאים ביחידת מחסני החירום של הצבא לא ניזוקים מתנאי מזג האוויר וכי הם מוחזקים בצורה הבטוחה והמיטבית. על העובד לבצע בקרה על משטח האחסנה, החשמל ותקינות הכיסויים באמצעות מכשירים מיוחדים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שבועיים. 

איפה משרתים?

בבסיסים השונים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

סמבצ"ית בחיל האוויר
ספק/ית אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה