אנשים סימנו כי המידע עזר להם

על עובדי חדר המבצעים להכין חומרי עזר, ריכוז מידע, קבלת הודעות על המראות של מטוסים, עדכון לוחות תצוגה ורישומם תוך קשר ישיר ורציף עם מגדל הפיקוח.

התפקיד כולל תפעול חדר מבצעים בשגרה ובחירום, בניית תמונת מצב בזמן אמת וניתוח סיטאוציות. על עובד/ת חדר המבצעים להכין חומרי עזר, ריכוז מידע, קבלת והעברת הודעות על המראות של מטוסים, עדכון לוחות תצוגה ורישומם תוך קשר ישיר ורציף עם מגדל הפיקוח ומרכז השליטה.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה. קב"א 49 ומעלה, דפ"ר 50 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וקורס בן שמונה שבועות.

איפה משרתים?

בסיסי חיל האוויר השונים.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים. העוברות תזומנה לתחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

תודעת שירות

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עובדת מעבדה כימית
עובד/ת מעבדת צילום