אנשים סימנו כי המידע עזר להם

המקצוע מתחלק למגוון תפקידי תיאום וארגון

חיילים אלו הינם בעלי סיווג גבוה מתוקף חשיפתם לחומרים מסווגים. המקצוע מתחלק למגוון תפקידי תיאום וארגון, ביניהם מש"קי חמ"ל, מש"קי משמעת, מש"קי לוגיסטיקה, מש"קי רכב, נהגים, מש"קי תיאומים, בקרי כניסה, מש"קי ביטחון מידע ופקידים בלשכת ראש חטיבת המבצעים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, קב"א 45 ומעלה.

נתוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02.

איפה משרתים?

מחנה רבין.

תהליך המיון:

כנס ראשוני הכולל הסבר על התפקידים ופאנל חיילים וחיילות המשרתים במקצוע כיום, בתום הכנס יבוצעו ראיונות התאמה לתפקידים, המתאימים יזומנו לתחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עובד/ת כללי/ת ביועץ הכספי לרמטכ"ל (יועכ"ל)
עובד/ת חקר מודיעין