אנשים סימנו כי המידע עזר להם

היא רוכשת ידע והכרות עם עבודה קלינית ומבצעת בדיקות רפואיות בשיטות אנליטיות ואוטומטיות.

במסגרת התפקיד עוברת חיילת המעבדה קורס הכשרה ייעודי בבית הספר לרפואה הצבאית על מנת לעסוק בעבודת מעבדה. היא רוכשת ידע והכרות עם עבודה קלינית ומבצעת בדיקות רפואיות כמו לקיחת דגימת דם, טיפול בדגימות והכנתן לשילוח וטיפול בתוצאות הבדיקה.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, קב"א 46 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שבועיים בבה"ד 10.  

איפה משרתים?

המעבדניות משובצות לשירות במעבדות רפואיות ומשרתות בחילות השונים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

קורס

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רשם/ת משפטי/ת
עובדת מעבדה כימית