אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול הצילום מכיל מספר מערכים, בין היתר צילום לצרכים תיעודיים, מבצעיים ומודיעיניים, קיום עבודת מעבדה, פיתוח דיגיטאלי, עיבוד תמונות וגם צילום אירועים וטקסים בחיל המודיעין ובצבא הגדול.

כחלק משרשרת המודיעין החזותי, מהווה הצלם גורם חשוב בקליטה והעברת המידע כחלק מגורמי האיסוף והכוחות בשטח. 

הצלם לוקח חלק בתיעוד, עיבוד והפקת תוצרי המודיעין.

 

מסלול הצילום מכיל מספר מערכים, בין היתר צילום לצרכים תיעודיים, מבצעיים ומודיעיניים, קיום עבודת מעבדה, פיתוח דיגיטאלי, עיבוד תמונות וגם צילום אירועים וטקסים בחיל המודיעין ובצבא הגדול. נדרש ידע מקדים והיכרות עם עולם הצילום.

 

ההכשרה למסלול מתבצעת לאחר הטירונות והיא נמשכת כחודשיים. התכנים הנלמדים בה כוללים את הנושאים - יסודות הצילום, צילום דיגיטאלי, עיבוד תמונה, הפקת תוצרים, עבודת מעבדה וטכניקות מתקדמות הכוללות שימוש במבזקים, עדשות ארוכות טווח ועוד.

  

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, קב"א 47 ומעלה.

נתוני יום המא"ה (לבנות בלבד):
ניהול וארגון 2 ומעלה, הפעלה טכנית 2 ומעלה.


מה כולל המסלול?

הכשרה של חודש וחצי.
איפה משרתים?

בסיסי פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עובד/ת חדר מבצעים אוויר (פקמ"ץ/ית)
עובד/ת כללי/ת ביועץ הכספי לרמטכ"ל (יועכ"ל)