אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הפקחים אחראים להבטיח את הפעילות הסדירה והתקינה של כלי הטיס במתחם הבסיס ובאיזורו

כלל הפעילות האווירית באזור בסיס הטיסה מנוהלת ממגדל הפיקוח. פקחי הטיסה אחראים על הכוונת מטוסים, סיוע לכלי טיס במצוקה עקב תקלות, שליטה קרקעית בשטח הבסיס ושותפות בפעילות המבצעית של חיל האוויר, כגון הזנקת מטוסים ומסוקים לפעילות. הפקחים מפעילים מערכות קשר ומערכות תמונה אווירית.

אפשרויות קידום ופיתוח בשירות: יציאה לקצונה, הדרכה ופיקוד בקורס היסוד, הדרכה בהסמכות השונות במגדל הפיקוח.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומטה לבנים, פרופיל 25 ומעלה לבנות. דפ"ר 60 ומעלה. התפקיד אינו פתוח עבור בנים המיועדים ללחימה וכמו כן עבור בנות נדרשת חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, השקעה והתמדה 3 ומעלה, קשב 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וקורס בסיסי של חודשיים, תתבצע הכשרה נוספת ביחידה ובקורסים. 

איפה משרתים?

בבסיסי הטיסה של חיל אוויר.

תהליך המיון:

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים, המתאימים יבצעו מיון המשך פרונטלי הבודק תחומים נוספים הנדרשים לתפקיד.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

פקיד שותפות סוד בחיל האוויר (שו"ס)
פקח/ית בד