אנשים סימנו כי המידע עזר להם

התפקיד כולל מתן אישורי נחיתה והמראה, הפרדות של מטוסים וכלי טיס אחרים במרחב הפיקוח, סיוע לכלי טיס במצוקה עקב תקלות, הכוונת מטוסים במזג אוויר סוער, שליטה קרקעית בשטח המבצעי של הבסיס ושותפות בפעילות המבצעית של חיל האוויר כגון הזנקת מטוסים ומסוקים למשימות של יירוט, תקיפה וחילוץ.

השירות במגדלי הפיקוח של חיל האוויר הינו שירות ייחודי ומאתגר הנמצא בליבה המבצעית של חיל האוויר ומפיק סיפוק רב למשרתים בו. פקחי הטיסה מנהלים ושולטים על התנועה הקרקעית והאווירית בשטח בסיס הטיסה ושותפים בפעילות המבצעית של חיל האוויר ‏כגון הזנקת מטוסים ומסוקים למשימות של יירוט, תקיפה וחילוץ.הפקחים מפעילים מערכות קשר ומערכות תמונה אווירית. פקחי הטיסה המתאימים יכולים לצאת לקורס קצינים ולשרת כמפקדים במגדלי הפיקוח ולקבל סמכויות נוספות במגדל הפיקוח. השירות בתפקיד קצין פיקוח טיסה מאפשר עיסוק בעולם זה גם באזרחות.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומטה לבנים, פרופיל 25 ומעלה לבנות. דפ"ר 60 ומעלה. התפקיד אינו פתוח עבור בנים המיועדים ללחימה וכמו כן עבור בנות נדרשת חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה, פיקוד 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וקורס בסיסי של חודשיים, תתבצע הכשרה נוספת ביחידה ובקורסים. 

איפה משרתים?

בבסיסי הטיסה של חיל אוויר.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים. העוברים יזומנו לבדיקות רפואיות ותחקיר בטחוני ובנוסף גם מיון המשך לתפקיד פקח הטיסה.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

פקיד שותפות סוד בחיל האוויר (שו"ס)
פקח/ית בד