אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לתפקיד היבטים ייחודיים ומסווגים ולפקיד יתאפשר להשתלב בעשייה הטכנולוגית ולסייע בניהול פרויקטים טכנולוגיים מתקדמים במהלך השירות ואף לאחריו.

יחידת מפא"ת עוסקת בפיתוח אמצעי לחימה מתקדמים. התפקיד הוא ברובו מנהלתי: תיאום הזמנות, עבודה עם תקציבים, מחקר והכנת מצגות, היערכות לדיונים ועוד. לתפקיד היבטים ייחודיים ומסווגים ולפקיד יתאפשר להשתלב בעשייה הטכנולוגית ולסייע בניהול פרויקטים טכנולוגיים מתקדמים במהלך השירות ואף לאחריו.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה ושייכות ללשכת גיוס תל השומר בלבד.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02.

איפה משרתים?

בסיסי צה"ל בכל היחידות.

תהליך המיון:

המתאימים יזומנו לימי מיון בהם ירואיינו ע"י קציני מיון ביחידה.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

פקיד/ת חטיבה באגף המבצעים (אמ"ץ)
פקיד/ה