אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בין ההכשרות מתבצעת תקופת שירות ביחידות שדה לצורך התנסות והכרות עם התפקיד והשגרה המבצעית בחטיבות ובגדודים השונים.

קצין המודיעין הקרבי בגדוד אחראי על ריכוז הידע המודיעיני הדרוש לביצוע משימות הגדוד לקראת פעילות מבצעית. כחלק מתפקידו השוטף אחראי קצין המודיעין על מגוון תחומים כגון: ניתוח מבצעי של הקרקע, איסוף מידע מודיעיני על פעילויות האויב, ניתוח תמונת מודיעין, הכרת יכולות האויב ואף ניהול עזרי מודיעין למבצעים כגון מפות ותצלומי אוויר.

מסלול ההכשרה נמשך כ-18 חודשים וכולל הכשרה בסיסית של טירונות רובאי 03, קורס מקצועי מודיעיני, קורס מפקדים, קורס קצינים בבה"ד 1 והשלמה חיילית. בין ההכשרות מתבצעת תקופת שירות ביחידות שדה לצורך התנסות והכרות עם התפקיד והשגרה המבצעית בחטיבות ובגדודים השונים.

שימו לב: ניתן לוותר על התפקיד עד שבעה ימים ממועד המיון.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, דפ"ר 60 ומעלה. חתימה על שנה וארבעה חודשים של שירות קבע מהווה תנאי הכרחי לקבלה למסלול.

מה כולל המסלול?

שנה וחצי הכשרה.

איפה משרתים?

בסיסי אמ"ן סגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. 

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת פיקוד והדרכה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

קצונה ייעודית בפיקוד העורף
קצונה ייעודית בחיל משאבי האנוש (משא"ן)