אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רכז אמצעי תקשוב אחראים על הרישום, הדיווח המעקב והשליטה באמצעי התקשוב ביחידות התקשוב בצה"ל

רכז אמצעי תקשוב אחראי על ניהול מלאי מחסן התקשוב תוך ביצוע הנפקות, השאלות וביצוע ספירות.

רכישת ניסיון לאזרחות בניהול מחסן ובניהול מערכות ממוחשבות כדוגמת SAP. יצירת אחריות במעקב ובשליטה באמצעי התקשוב ביחידה.

שירות ייחודי ומאתגר הכולל אחריות על נושא הרישום, הדיווח, המעקב והשליטה באמצעי התקשוב ביחידות שבמערך התקשוב בבסיסי צה"ל.

התפקיד כולל בין השאר מתן שירות למשתמש בעבודה מול היחידה הטכנולוגית לוגיסטית הפיקודית תוך שימוש במערכות ניהול מתקדמות.

מהם תנאי הקבלה?

הקורס מיועד לנשים וגברים בעלי פרופיל 45 ומעלה. 

מה כולל המסלול?

ההכשרה כוללת חשיפה לתחום לוגיסטיקת התקשוב, הכרת תחום ניהול מלאי מחסן התקשוב בין השאר תוך
הכרות עם הליכי ביצוע הנפקות, השאלות וביצוע ספירות. הליכים המאפשרים ניהול וארגון סביבת העבודה
התקשובית תוך אפשרות לרכישת ניסיון לאזרחות בהיבט ניהול מחסן ומלאי ובניהול מערכות ממוחשבות (SAP) .

מקצוע המבוקש בחברות אזרחיות, התפקיד מקביל לקורס האזרחי - ניהול מחסן ממוחשב.

בסוף הקורס ישנה אפשרות למתאימים ביותר  לצאת לקצונה.

הקורס רשתי ואורכו שבוע

איפה משרתים?

בסיסים פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רכזת ביטחון מידע
רכז בניה קלה