אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רכז אמצעי תקשוב אחראים על הרישום, הדיווח המעקב והשליטה באמצעי התקשוב ביחידות התקשוב בצה"ל

תפקיד המעניק יכולות ניהול ורישום מלאי ממוחשבות, המבקילות לעולם האזרחי. רכז אמצעי תקשוב אחראים על הרישום, הדיווח המעקב והשליטה באמצעי התקשוב ביחידות התקשוב בצה"ל. סביבת השירות הינה מרמת הגדוד ועד לרמת הפיקוד. 

מהם תנאי הקבלה?

הקורס מיועד לנשים וגברים בעלי פרופיל 45 ומעלה. 

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של שבועיים שבועות בבה"ד 7 בקריית ההדרכה שבנגב, ההכשרה כוללת חשיפה לתחום לוגיסטיקת התקשוב, הכרת תחום ניהול מלאי מחסן התקשוב תוך הכרות עם הליכי ביצוע הנפקות, השאלות וביצוע ספירות.

איפה משרתים?

בסיסים פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רכזת ביטחון מידע
רכז בניה קלה