אנשים סימנו כי המידע עזר להם

כחלק מתפקידם מקפידים הרכזים על הישמעות תקינה של החיילים לנהלי הבסיסים השונים.

ביצוע פעולות בנושאי תברואה והדברה, בריאות הסביבה, וטרינריה, הדברת מזיקים, תברואת מזון, קידום נושאי בריאות ואפידמיולוגיה. 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה, קב"א 46 ומעלה (בנות - קב"א 44 ומעלה).

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וושישה שבועות הכשרה (עיונית ומעשית). בוגרי הקורס יעברו בחינות ממשלתיות ויקבלו רשיון "מדביר צבאי" אותו ניתן להמיר עם השחרור לרישיון מדביר אזרחי.

איפה משרתים?

בסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רכז/ת הובלה
רכזת ביטחון מידע