אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עיצוב וביצוע עבודות גרפיות עבור הצבא מהתכנון ועד גמר הביצוע בדפוס.

עיצוב וביצוע עבודות גרפיות עבור הצבא מהתכנון ועד גמר הביצוע בדפוס. עבודת השרטט כוללת שרטוטים ידניים וממוחשבים, ביניהם חיתוך, סימון ובנייה של מפות והכנת מצגות למשימות שונות באמצעות תוכנות שרטוט צה"ליות.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה. התפקיד פתוח לבנים ובנות שאינם מיועדים ללחימה בלבד.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, הפעלה טכנית 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה של חודש בבה"ד 15. 

איפה משרתים?

בבסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תוכניתן/ית
שינן/ית