אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עבודת ההצפנה כוללת ניהול של חומרים מסווגים בעזרת מכשירים ייחודיים.

מצו''ב - מרכז צופן ובטחון , היחידה הלאומית לפתרונות צופן והגנה בסייבר לגופים הביטחוניים השונים. ביחידה מתבצע מחקר ופיתוח מערכות ייעודיות כנגד תקיפות ואיומי סייבר באוויר, ביבשה ובים. הקורס מורכב ממספר מגמות ביניהן תוכנה, חומרה ו- FPGA. במגמות תלמדו את יסודות אבטחת המידע וההגנה בסייבר, תקשורת רשתות, קריפטולוגיה, פיתוח מאובטח, בדיקת חדירות ועוד.                                                                                                                           לאחר הקד''צ תשובצו בהכשרות המשך ושירות מאתגר באחד מתחומי העיסוק .

מה התפקיד כולל ?         
מצו''ב הינה היחידה הלאומי והסמכות הבלעדית לעיסוק בצופן והגנה בסייבר, תוצריה בעלי ערך ייחודי לכלל הגופים הממלכתיים במדינה, לרבות גופים ותעשיות ואזרחיות. ביחידה מגוון רב של תפקידים שמתמקדים במחקר ופיתוח מערכות כנגד תקיפות ואיומים במימד הסייבר. היחידה מורכבת מאוכלוסיית עילית טכנולוגית בוגרי המסלול משתלבים בליבת העשייה של היחידה, תוך מימוש והתמודדות יום יומית עם אתגרים אינטלקטואליים וטכנולוגיים מהמעלה הראשונה לרבות ביצוע מחקר ופיתח פורץ דרך בתחומם.      במעלה הדרך, ישנן אופציות פיתוח אישי כמו יציאה לקצונה (ועוד) למתאימים .    

תהליך המיון וההכשרה-
אפשרות א: מורכב משני ימי מיון, האחד שלב מקצועי הכולל מבחנים קוגנטיביים וראיונות, השלב השני הינו שלב אישיותי הכולל ראיון פסיכולג. 
אפשרות ב: איתור במסגרת מיון אשכול מקצועות המחשב, לאחר מעבר בהצלחה של שלושת שלבי המיון. 
למתאימים תינתן האפשרות ליציאה לקצונה.

מהם תנאי הקבלה?

דפ"ר 70 ומעלה. מיועד לנשים וגברים כאחד. הארכת שירות חובה ל- 32 חודשים. מותנה במעבר תחקיר ביטחוני. 

מה כולל המסלול?

הכשרה של 12 שבועות בקד"צ ועוד כ- 16 שבועות הכשרה בשירות חובה. 

איפה משרתים?

יחידת מצו"ב במחנה צריפין.

 

תהליך המיון וההכשרה : הקבלה למסלול מותנית במעבר מיוני אשכול מקצועות המחשב באגף התקשוב.                                                                                                                         ההכשרה למסלול לה"ב (ליבת הסייבר במצו"ב) מתקיימת בבסיס האם של היחידה במתכונת הכשרת קד''צ ובגינה נדרשת התחייבות לקבע .

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

קורס

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מגן צופן
מפעיל/ת מודיעין אלקטרוני (מודא"ל) מוטס