תקנון השימוש באתר מתגייסים


השירות "מתגייסים" הניתן באתר mitgaisim.idf.il וביישומון (אפליקציה) "מתגייסים" נועד לאפשר לצה"ל לקיים ערוץ תקשורת עם מועמדים לשירות ביטחון (להלן: מלש"בים) כחלק מתהליך הגיוס לצה"ל, ונועד לאפשר העברת מידע הדדית בין צה"ל ובין המלש"ב, ולתת מענה לפניותיו השונות של המלש"ב. השירות ילווה את המלש"ב החל מיום קבלת הצו הראשון ועד ליום הגיוס.

השירות פותח מתוך תפיסה הממקמת את צרכי המלש"ב במרכז והמנגישה את המידע הרלוונטי לציבור המלש"בים בצורה נוחה ופשוטה, בדומה למודלים בינלאומיים.

 המונחים "משתמש" או "לקוח" להלן משמעם כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם רשויות הצבא באמצעות השירות באתר או ביישומון. המידע באתר וביישומון מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

משרד הביטחון ו/או צבא ההגנה לישראל ו/או מי מטעמם (להלן: "רשויות הצבא") מציעים את השירות "מתגייסים" הנ"ל בכפוף לתנאים הבאים:

א. הכניסה לשירות "מתגייסים" תבוצע על-ידי הזנת תעודת זהות וסיסמה. פרטי ההזדהות הינם אישיים. חל איסור להשתמש בפרטי הזדהות שאינם שייכים למשתמש. כמו כן, חל איסור להעביר את פרטי ההזדהות למשתמש אחר.

ב. אין למסור מסירת מידע שקרי לרשויות הצבא באמצעות השירות.

ג. צה"ל נוקט אמצעים סבירים ומשקיע משאבים בלתי מבוטלים להגנה מרבית על פרטיות המשתמשים בשירות ולצורך אבטחת המידע הנמסר או מועבר באמצעות האתר ו/או היישומון והשימוש בהם. אנו משוכנעים כי נקטנו את האמצעים הסבירים המתחייבים בדין ואף למעלה מכך. יחד עם זאת, אין משרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מי מטעמם יכולים להתחייב באופן מוחלט כי המערכת חסינה משגיאות, תקלות או חדירת האקרים באופן שימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. משרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים למקרים מסוג זה או לפעילותו הרציפה והתקינה של השירות.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע בשירותי "מתגייסים" מאובטח ברמה גבוהה וכולל אמצעי הגנת מידע מתקדמים לרבות:

  1. הזדהות חזקה לאיזור האישי – מאובטחת באמצעות פרטים מזהים וסיסמה ראשונית, אשר מתקבלת ישירות ממערכת המידע ומוחלפת על-ידי איש המשתמש בכניסה הראשונה לאתר.
  2. שמירת מידע מסווג ברשת הצבאית – כלל המידע המופיע באתר הינו בסיווג בלמ"ס (בלתי מסווג).
  3. שמירת מידע אישי בחוות שרתים מאובטחת - כלל המידע האישי נשמר ברשת ייעודית המאובטחת ומנוטרת על-ידי צוותי בקרה ואבטחת מידע. הגישה למערכות מבוצעת באמצעות SSL, ובכך כלל המידע שמוצג למשתמש מאובטח ומוצפן.
  4. אמינות נתונים בתהליך העברת המידע – בכל שלבי התהליכים ישנה בקרה על אמינות הנתונים באמצעות ניטור ממוכן אשר מבוקר ע"י גורמים צבאיים וממשלתיים.
  5. העברת מידע מאובטחת - כלל המידע המועבר בין האתר ו/או היישומון ובין המערכות הממשלתיות מוגן באמצעות Firewall ואמצעי הגנה נוספים. המידע העובר בין המערכות הממשלתיות למערכות הצה"ליות מסונכרן באמצעים חד-כיווניים ידניים.

ה. השימוש בשירות כפוף לדיני זכויות היוצרים התקפים בישראל. זכויות היוצרים בפרסומי רשויות הצבא, לרבות אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "היצירות המוגנות"), אלא אם כן צוין אחרת באופן מפורש.

ו. על האמור בסעיף ה' לעיל, המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" ביצירות המוגן, בהתאם להוראות הדין.

ז. השירות מוצע לציבור "כמו שהוא" ("As Is"). משרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. צה"ל נוקט במיטב הכלים בטכנולוגיים על מנת למנוע תקלות או אי-דיוקים במידע המופיע באתר. רשויות הצבא לא ישאו באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. כמו כן, רשויות הצבא לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

ח. משרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט (כגון - cgi Java, JavaScript, Active-X).

ט. שירות "מתגייסים" עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי משרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מי מטעמם, אלא בידי צדדים שלישיים. אין למשרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מי מטעמם שליטה על אתרים אלה, ואין משרד הביטחון ו/או צה"ל מי מטעמים נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם או לאבטחה בשימוש בהם. יובהר, כי בעת עריכת הקישורים לאתרים החיצוניים באתר, נמצא כי המידע הינו תואם את מטרותיו הכלליות של האתר וכי הקישורים עצמם הינם תקינים לאותה עת. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר ולכן אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או המשרד לאתרים המקושרים או למפעיליהם, בעליהם או יוצריהם, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם, או למוצרים המוצגים בהם.

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות להליכי הגיוס, ניתן לפנות ישירות בדואר Mitgaysim@Mail.idf.il.