מצטיינים

רקדן מצטיין

ספורטאי מצטיין

אמן פעיל

מוזיקאי מצטיין

מיון מתקדם

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: ליאל עזור

מערכת אתר מתגייסים


בצה"ל משרתים ספורטאים, רקדנים, מוזיקאים, אמנים מצטיינים. אספנו לכם את כל המידע לקבלת המעמד ואת כל הפרטים על תנאי השירות למצטיינים

טבלת זכאות למצטיינים

ספורטאים מצטיינים/פעילים

ספורטאים מצטיינים יכולים להמשיך ולעסוק בתחום הספורט גם במהלך השירות הצבאי. מנהל הספורט יחד עם איגודי הספורט והיחידה לספורט הישגי, מרכזים את הנתונים המקצועיים של הספורטאים בישראל וממליצים לצה"ל על הזכאים לקבלת מעמד ספורטאי מצטיין. ההבדל בין ספורטאי מצטיין לפעיל הוא בהקלות השירות להם זכאים החיילים.

איך מגישים בקשה?

מלש"בים המעוניינים להגיש מועמדות יפנו כ-8 חודשים לפני הגיוס באמצעות האיגוד אליו הם שייכים למנהל הספורט בצירוף צילום צו הגיוס וצילום תעודת זהות. באחריות האיגוד להעביר את הבקשה למנהל הספורט, האחראי על אישור המעמד. בחודשים מרץ וספטמבר מתקיימות ועדות (אחת בכל חודש), כשבכל אחת נידונות בקשות מלש"בים שתאריך גיוסם עוקב לוועדה. ההרשמה היא חד שנתית ומתקיימת במהלך חודש פברואר ומתקיימת דרך מנהל הספורט בלבד.

הקלות שירות לספורטאים מצטיינים

 • שירות בבסיס במרחק של עד 60 ק"מ ממקום האימונים.
 • שחרור מהפעילות הצבאית ביחידה מדי יום לאחר מקסימום 6 שעות.
 • ביצוע תורנות של לא יותר מאבט״ש אחד (אבטחת ישובים) בשנה.
 • ביצוע של לא יותר מ-2 תורניות/שמירות בחודש.
 • 90 ימי חופשה מיוחדת בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.
 • 120 ימי דחיית שירות בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.

הקלות שירות לספורטאים פעילים

 • שירות בבסיס במרחק של עד 60 ק"מ ממקום האימונים.
 • שחרור מהפעילות הצבאית ביחידה 3 פעמים בשבוע לאחר מקסימום 6 שעות.
 • ביצוע תורנות של לא יותר מאבט״ש אחד (אבטחת ישובים) בשנה.
 • ביצוע של לא יותר מ-4 תורניות/שמירות בחודש.
 • 90 ימי חופשה מיוחדת בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.
 • 120 ימי דחיית שירות בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.

 

 

רקדנים מצטיינים 

מעמד רקדן מצטיין הוא מעמד המאפשר לחיילים להמשיך לעסוק בתחום הריקוד שלהם, להתמודד בתחרויות ולייצג את המדינה גם במהלך השירות הצבאי.

איך מגישים בקשה?

מלש"בים המעוניינים להגיש מועמדות יפנו למנהל התרבות וימלאו את הטפסים הרלוונטיים. מנהל התרבות אחראי לרכז את הנתונים המקצועיים של הרקדנים ולהמליץ לצה"ל על המועמדים המתאימים ביותר.

אחת לשנה, במהלך חודש פברואר, מקיים מנהל התרבות מיונים מקצועיים לרקדנים המבקשים הכרה כמצטיינים. במיונים נוכחים נציגים של משרד התרבות, נציגי הצבא ושופטים מוסמכים. יש להתעדכן במועד המבחנים ולהירשם אליהם דרך האתר של מנהל התרבות ככלל ההרשמה נסגרת במהלך חודש אוקטובר, יש לעקוב אחר העדכונים של מנהל התרבות. 

 

ניתן לקבל מעמד 'רקדן מצטיין' אך ורק שנתון לפני הגיוס. בנוסף, ההכרה כרקדן מצטיין תאושר רק בתנאי שלמד בכיתה י"ב בזמן המבחן של המרכז לתרבות. אם היה בשנת שירות או במכינה ונמצא בשנתון לפני הגיוס יאושר גם כן לבחינה.

טפסי בקשה ניתן לקבל באתר המשרד www.mcs.gov.il (מידע ישיר/קול קורא/מלגות ופרסים).

 

 

 • שירות בבסיס במרחק של עד 60 ק"מ ממקום האימונים.
 • שחרור מהפעילות הצבאית ביחידה מידי יום לאחר מקסימום 6 שעות.
 • ביצוע תורנות של לא יותר מאבט״ש אחד (אבטחת ישובים) בשנה.
 • רקדן מצטיין לא יעשה יותר מ-2 תורניות/שמירות בחודש.
 • 90 ימי חופשה מיוחדת בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.
 • 120 ימי דחיית שירות בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.

 

via GIPHY

 

מוזיקאים מצטיינים

מנהל התרבות וצה"ל מאפשרים למוזיקאים מצטיינים להמשיך להתאמן ולעסוק בעולם המוזיקה גם במהלך שירותם הצבאי. 

יכולים לעלות לוועדה רק מי שעבר מיונים ללהקה צבאית/ תזמורת צה"ל.

 

איך מגישים בקשה?

אחת לשנה, במהלך חודש פברואר, מקיים מנהל התרבות מיונים מקצועיים לרקדנים המבקשים הכרה כמצטיינים. במיונים נוכחים נציגים של משרד התרבות, נציגי הצבא ושופטים מוסמכים. יש להתעדכן במועד המבחנים ולהירשם אליהם דרך האתר של מנהל התרבות ככלל ההרשמה נסגרת במהלך חודש אוקטובר, יש לעקוב אחר העדכונים של מנהל התרבות. 

יכולים לעלות לוועדה רק מי שעבר מיונים לתזמורת צה"ל.

מלש"ב שמעוניין להגיש מועמדות יפנה למנהל התרבות וימלא את הטפסים הרלוונטיים. מנהל התרבות אחראי לריכוז הנתונים המקצועיים של המוזיקאים, קיום אודישנים והמלצה על המועמדים המתאימים ביותר. במיונים נוכחים נציגים של משרד התרבות, נציגי הצבא ושופטים מוסמכים. יש להתעדכן במועד המבחנים ולהירשם אליהם דרך האתר של מנהל התרבות.

בטרם תיגשו למיונים במנהל המוזיקה, מחובתכם לוודא שניגשתם למיונים לתזמורת צה"ל. אם עברתם את המיון לתזמורת צה"ל- בהצלחה, תיפסלו מבחינה למעמד של "מוזיקאי מצטיין". מלש"בים אשר יבחרו לא לגשת למבחנים לתזמורת צה"ל טרם האודישנים במנהל התרבות, ייפסלו אוטומטית מעלייה לוועדות מוזיקאי מצטיין ולא יוכלו לקבל הכרה כמוזיקאי מצטיין.

ניתן לקבל מעמד "מוזיקאי מצטיין" אך ורק ושנתון לפני הגיוס. בנוסף, ההכרה כמוזיקאי מצטיין תאושר רק בתנאי שהמוזיקאי לומד בכיתה י"ב בזמן היבחנותו באודישן של המרכז לתרבות. אם המוזיקאי היה בשנת שירות או במכינה ונמצא בשנתון לפני הגיוס הוא יאושר לבחינה. 

טפסי בקשה ובהם פירוט המידע, יש לקבל באתר משרד התרבות והספורט: www.mcs.gov.il

הקלות שירות למוזיקאים מצטיינים

 • שירות בבסיס במרחק של עד 60 ק"מ ממקום האימונים.
 • שחרור מהפעילות הצבאית ביחידה 4 פעמים בשבוע לאחר מקסימום 6 שעות.
 • ביצוע תורנות של לא יותר מאבט״ש אחד (אבטחת ישובים) בשנה.
 • מוזיקאי מצטיין לא יעשה יותר מ-2 תורניות/שמירות בחודש.
 • 90 ימי חופשה מיוחדת בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.
 • 120 ימי דחיית שירות בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.

חיילים שרים

אומנים פעילים

צה"ל מכיר בדרישות התפקיד של אומנים צעירים בתחומי המשחק, השירה והדוגמנות אשר אינם עומדים בקריטריונים לקבלת מעמד מוזיקאי מצטיין או רקדן מצטיין.

יכולים לעלות לוועדה רק מי שעבר מיונים ללהקה צבאית/תיאטרון צה"ל, אמנים בתחומים שאינם משחק ומוזיקה לא נדרשים לעבור מיונים ללהקה צבאית או לתיאטרון צה"ל. 

 

איך מגישים בקשה?

הוועדה היא חד שנתית. הועדה מתקיימת במהלך חודש מרץ, ההרשמה תחל בחודש ינואר. הבקשה צריכה לכלול: מכתב אישי, קורות חיים, המלצות מגרומים מקצועיים (במידה וחייל המלצה ממפקד היחידה בדרגת סא"ל לפחות).

הקריטריונים להכרה במעמד אומן פעיל בתחום המשחק או השירה הם השתתפות פעילה בתכנית או מופע של אומנויות הבמה או בתחומים ייחודיים. כוכבי רשת נדרשים להכרה של מעל חצי מליון עוקבים בנוסף ליתר הקריטריונים. 

יש לשלוח בקשה מפורטת, קורות חיים הכוללים את העשייה האומנותית לאורך השנים, חוזה עבודה המוכיח פעילות מתמשכת לאורך זמן של הפונה והמלצות רלוונטיות. את הטפסים יש לשלוח עד סוף חודש פברואר 22 לכתובת המייל הבאה: tamiztainim@gmail.com.

הועדה להכרה בסטטוס "אומן פעיל" מתכנסת פעם אחת בשנה בחודש מרץ. הועדה היא בראשות מפקד מיטב, נציגים מקצועיים וקצינים מחיל החינוך והנוער. ניתן לקבל מעמד של "אומן פעיל" לפני הגיוס ובמהלך השירות.

הקלות שירות לאומנים פעילים

 • שירות בבסיס במרחק של עד 60 ק"מ ממקום האימונים.
 • שחרור מהפעילות הצבאית ביחידה מידי יום לאחר מקסימום 6 שעות.
 • ביצוע תורנות של לא יותר מאבט״ש אחד (אבטחת ישובים) בשנה.
 • 45 ימי חופשה מיוחדת בשנה בארץ ובחו"ל לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.
 • 90 ימי דחיית שירות בשנה בארץ ובחו"ל, לטובת אימונים או ייצוג המדינה בתחרויות.

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

גרעין צבר
זכויות חיילים בודדים