דחיית גיוס

מכינה

שנת שירות

גרעינים

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מערכת אתר מתגייסים


 •  שנת שירות: באפשרותך לדחות גיוס בשנה לטובת התנדבות לפעילות חברתית לאומית במסגרת תנועת נוער או התיישבות. ההרשמה מתבצעת עד סוף חודש מרץ של כיתת הי"ב מול הארגון או התנועה, באמצעות האגף הביטחוני 
 • מכינות כלליות / אופק: באפשרותך לדחות גיוס בשנה לטובת מכינה קדם צבאית המיועדת לאוכלוסייה הכללית, במסגרתה רוכשים המלש"בים כלים להעצמה אישית, תרומה לקהילה ומוכנות טובה יותר לגיוס לצה"ל. ההרשמה מתבצעת עד סוף חודש מרץ של כיתת הי"ב מול המכינה, באמצעות האגף הביטחוני- חברתי. 
 • מכינות דתיות: באפשרותך לדחות גיוס בשנה לטובת מכינה קדם צבאית המיועדת לאוכלוסייה הדתית, במסגרתה רוכשים המלש"בים כלים להעצמה אישית, תרומה לקהילה ומוכנות טובה יותר לגיוס לצה"ל בשילוב לימודי קודש. עליך להגיש בקשה אישית לדחיית גיוס למיטב עד סוף חודש מרץ של כיתת הי"ב, דרך אתר מתגייסים או דרך המייל.
 • גרעין נח"ל: באפשרותך להצטרף למסלול גרעיני נח"ל, במסגרתו המלש"בים מקימים גרעין, חיים בקומונה ועוסקים בהתיישבות, חקלאות והתנדבות בקהילה. בתום שנה זו הינכם מתגייסים לשירות במסגרת מסלול הנח"ל. ההרשמה מתבצעת עד סוף חודש מרץ של כיתת הי"ב מול הגופים באמצעות האגף הביטחוני חברתי. 
 •  גרעין מדרשות: באפשרותך להצטרף למסלול גרעין מדרשות, המיועד לבנות דתיות המעוניינות להכין עצמן לגיוס מבחינה דתית. ההרשמה מתבצעת עד סוף חודש מרץ של כיתת הי"ב מול המדרשה, באמצעות האגף הביטחוני-חברתי.

שים לב!

 • עליך להסדיר את הרשמתך עד למועד המצוין.
 • במידה ולא תתבצע הרשמה כנדרש, לא תאושר הצטרפותך למסלול.
 • בעת הרשמה מול מנהלי התוכנית הרלוונטית, פרטיך יועברו לאגף הביטחוני חברתי אשר מסדיר מול מיטב את דחיית הגיוס באופן מרוכז.

דרכי התקשרות לאגף הביטחוני חברתי:

כאשר הרשמתך תתקבל במיטב ודחיית גיוסך תאושר, תקבל הודעה המאשרת את הדחייה. החלטות ובקשות לדחיית גיוס מטעמים אלה מתקבלות עד ליום 9 באפריל. במידה ולא קיבלת הודעה עד ליום זה, עלייך לבדוק את מועד גיוסך באתר.

מועד גיוסך לא עודכן? עליך לפנות למרכז המידע והשירות לבירור הסיבה.

בהצלחה!

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

דחיית גיוס לטובת מסלולים תורניים
דחיית גיוס לטובת מסלולים

מה עוד מעניין אותך לקרוא: