תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות  צה"ל

על מנת שצה"ל יוכל למצות ככל הניתן את שלבי המיון והשיבוץ שלך, וכן על מנת לסייע לך בקבלת תמיכה מן הרשות המקומית בה אתה מתגורר בטיפול בבעיות הפרט אשר עולות לפני ותוך כדי השירות, נבקש לקבל את אישורך לכך שצה"ל ימסור את הפרטים המפורטים מטה לרשות המקומית בה אתה מתגורר על פי רישומי משרד הפנים.

נבהיר כי המידע יועבר לגורם ייעודי ברשות המקומית אשר הוגדר כבעל התפקיד הבלעדי שחשוף לנתוני המלש"ב/ חייל, והמידע ישמש לצורך המטרות שיוגדרו בלבד, ולא ישמש למטרות אחרות.

להלן פירוט הנתונים אשר יועברו לרשות המקומית:

תאריכי זימונים וסטאטוס התייצבות: צו ראשון, יום המא"ה, מיונים (ללא פירוט המיון) המידע יועבר לצורך מעקב הגעה לזימונים ומתן סיוע מצד הרשות במקרים בהם עולים קשיים מצד המלש"ב להתייצב לזימונים.

אינדיקציית מילוי שאלונים וסיום הליכים: שאלון העדפות, שאלון רפואי.

פרטי גיוס המידע יועבר לצורך היערכות הרשות לגיוס תושביה ומתן תמיכה וליווי בתהליך הגיוס.

בוגרי שנת שירות ומכינות קדם צבאיות.

אי התייצבות לצו ראשון וליום הגיוס המידע יועבר לצורך עידוד התייצבות ומתן כלים לסיוע מול צה"ל בקשיים שיעלו מצד המלש"ב.  

פוטנציאל מלש"בים מתאימים לעתודה המידע יועבר לצורך עידוד הרשמה, זימון לכנסים רלוונטיים, הנגשת קורס פסיכומטרי וכו'.

 

יכולת הסתגלות למערכת הצבאית טרום הגיוס המידע יועבר לצורך בחינת מתן ליווי וסיוע למלש"ב ע"י הרשות המקומית.

יכולת הסתגלות בשירות המידע יועבר לצורך תמיכה בחייל במהלך השירות ועזרה בסוגיות העולות מול צה"ל.

פרטי קצינים ומפקדים המידע יועבר לצורך הוקרתם במסגרת הרשות המקומית.

פרטי חיילים בודדים ברשות  המידע יועבר לצורך מתן מעטפת לחיילים ע"י הרשות המקומית.

הנני מסכים כי כל המידע המפורט יועבר מצה"ל לרשות המקומית בה אני רשום.