מסלולים ייחודיים

התנדבות לצה"ל

זכויות וחובות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מאת: אתר מתגייסים


מתנדבים בצה"ל הם חיילים שבמהלך הליכי המיון הראשוניים אותם עברו, נקבע להם פרופיל הפוטר אותם משירות צבאי מסיבות שונות ובחרו להתנדב בכל זאת. אותם מתנדבים מטופלים על ידי שירותי הרפואה באופן שונה. ריכזנו את כל המידע עבורכם

חיילים שהתגייסו כמתנדבים

יטופלו על-ידי קופת החולים האזרחית בהתאם לכללים, להיקף השירותים ולתנאים הקבועים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כפי שזכאי כל חבר אחר בקופת חולים. קופת החולים תטפל בכם עד לשחרור משירות החובה גם במקרה של פציעה / מחלה תוך כדי ועקב השירות. אתם רשאים לרכוש ביטוח בריאות משלים, ככל חבר אחר בקופת החולים. כמו כן, תהיו זכאים לדמי רפואה אם סעיפי הליקוי הרפואיים שנקבעו לכם מזכים בכך.

חיילים שחזרו לשירות לאחר שקיבלו פטור והשתחררו

תטופלו על-ידי גורמי הרפואה בצה"ל ולא תהיו זכאים לקבלת דמי רפואה למתנדבים. אם תתעורר בעיה רפואית חריפה במהלך שירותכם, תקבלו ככלל החיילים מענה רפואי ממרפאה צה"לית, גם אם אתם מקבלים טיפול רפואי בקופת חולים אזרחית.

כמו כן, רופא היחידה יוכל לתת לכם פטורים זמניים / גימלים, אם אתם מטופלים על-ידי מרפאה אזרחית. מקרים מסוג זה מתועדים בתיק הרפואי הצבאי שלכם כחיילים. עליכם לעדכן את רופא היחידה במהלך שירותכם על כל שינוי שחל במצבכם הרפואי.

אם חלילה תיפצעו או תחלו עקב שירותכם הצבאי קיימת עילה להגשת תביעה להכרה על-ידי אגף השיקום. באחריות גורמי הצבא לוודא כי מוגשת התביעה להכרה על-ידי משרד הביטחון, סמוך ככל האפשר למועד הפציעה.

אישור פטורים

  • פטורים קבועים יינתנו רק על-ידי ענף מיון רפואי במקרפ"ר באמצעות תחום המתנדבים במיטב דרך המפקדים.
  • פטורים קצרי טווח (עד 14 ימים) יינתנו באישור כל רופא צבאי, אין חובה שינתנו על-ידי רופא מומחה.
  • פטורים עד 45 ימים יינתנו על-ידי רופא צבאי מומחה.
  • פטורים זמניים, לתקופה של יותר מ-45 יום, יינתנו על-ידי קצין רפואה פעיל.
  • לרופא בקופת החולים אין אישור לתת פטורים.

דמי כלכלה

קבלת דמי כלכלה בעת שירותכם תאושר אוטומטית על-פי סעיפי הליקוי המפורטים במקרפ"ר טרם גיוסכם.

אביזרי עזר רפואיים

ניפוק משקפיים - בעת הצורך, משקפיים ינופקו לכם על-ידי צה"ל בהתאם למקובל לגבי חיילי צה"ל בשירות חובה.

ניפוק אביזרי שמיעה - אם אתם זקוקים לאביזרי שמיעה, תקבלו אותם מקופת החולים בהתאם למקובל לגבי שאר המבוטחים.

כל אביזר רפואי אחר - ינופק למתנדב על-ידי קופת החולים בכפוף לסל הבריאות.

פניות רפואיות סדירות יש לבצע דרך רופא היחידה. בקשות לשינוי בתעודת המתנדב או לשחרור בשל החמרה במצב הרפואי יש להפנות ישירות לתחום המתנדבים במיטב דרך המפקדים הישירים.

השיבוץ הראשוני ייעשה בהתאם לקביעת השיבוץ על-ידי תחום מתנדבים טרם גיוסכם. בכל בעיה בשיבוץ יש לפנות תחילה למפקדך ולגורמי השלישות ביחידתכם ובמידת הצורך להפנות בקשתה למדור מתנדבים.

בסיום שירותכם כפי שנקבע על-ידי צה"ל, תהיו זכאים לתעודת הערכה, אשר תפרט את סיבת סיום שירותך "תום שירות חובה - מתנדב".

קו לחייל המתנדב03-738-7158

 

קו למלש"ב המתנדב: 03-738-8888 (שלוחה 3)

  • {{item.value}}
    {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מתנדבים, אנחנו פועלים למענכם!
הכירו את המתנדבים של צה"ל