אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תפקידם של החיילים במשרד הביטחון כולל סיוע במגוון תפקידים משרדיים בסביבה מאתגרת וייחודית.

תפקידם של החיילים במשרד הביטחון כולל סיוע במגוון תפקידים משרדיים בסביבה מאתגרת וייחודית. במהלך השירות הם מסייעים לעובדים מגופי הבטחון השונים, בינהם: המוסד, שירות הבטחון הכללי וסגלים מיוחדים, שתפקידם לשמור על ביטחון המדינה.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה.

ציוני מא"ה:

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה תוך כדי התפקיד.

איפה משרתים?

החיילות משובצות בבסיסים פתוחים ברחבי הארץ, בהתאם למיקום המתקנים השונים.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חייל/ת מוסד
שוטרת סיור במשמר הגבול