אנשים סימנו כי המידע עזר להם

המתקבלים לתפקיד ישובצו במקצועות משרדיים במסגרות השונות, תוך סיוע למילוי התפקידים השונים ביחידה בדגש על קצינים בדרגות בכירות.

סגלים מיוחדים היא יחידה המאגדת בתוכה מספר מסגרות חוץ צה"ליות בעלות זיקה לביטחון המדינה, כגון משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, בית הנשיא ומשרדי ממשלה נוספים. המתקבלים לתפקיד ישובצו במקצועות משרדיים במסגרות השונות, תוך סיוע למילוי התפקידים השונים ביחידה בדגש על קצינים בדרגות בכירות.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה.

ציוני מא"ה:

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה תוך כדי התפקיד.

תהליך המיון:

מתקיים יום מיון הכולל הרצאת הסבר על היחידה, ראיון אישי ולאחר מכן תהליך של קביעת סיווג ביטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

מה עוד מעניין אותך לקרוא?

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חיילת רענון ערכות מגן
חייל/ת מוסד