אנשים סימנו כי המידע עזר להם

צוותי האוויר של צה"ל מורכבים מתפקידים שונים - טייסי מטוסים, טייסי מסוקים, נווטים ומכוננים. במהלך הקורס יתחלקו פרחי הטיס, נשים וגברים כאחד, לשלוש מגמות: קרב, תובלה ומסוקים.

צוותי האוויר של צה"ל מורכבים מתפקידים שונים - טייסי מטוסים, טייסי מסוקים, נווטים ומכוננים. במהלך הקורס יתחלקו פרחי הטיס, נשים וגברים כאחד, לשלוש מגמות: קרב, תובלה ומסוקים. הקורס כולל בתוכו שישה שלבים: מכין, בסיסי, ראשוני, מבואות, מסלולים ומתקדם. במהלך הקורס רוכש החניך תואר ראשון באונ' בן גוריון באחד מהמסלולים הבאים: מתמטיקה ומדעי המחשב, טכנולוגיות מידע וניהול, כלכלה וניהול ופוליטיקה, ממשל וניהול. פרחי הטיס מסיימים את הקורס עם דרגת סגן ומשם ממשיכים לשירות קבע.

 

 

מהם תנאי הקבלה? 

פרופיל 97, דפ"ר 70 ומעלה ומעבר מיונים קדם צבאיים בהצלחה.

ציוני מא"ה: 

שדה 4 ומעלה, פיקוד 2 ומעלה, צוות 4 ומעלה.

מה כולל התפקיד? 

טירונות 05, סה"כ קורס בן 3 שנים בבית הספר לטיסה (ביס"ט) שבחצרים.

איפה משרתים? 

באחת מן הטייסות השונות של חיל האוויר.

תהליך המיון: 
קרא עוד

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. 

סיום

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

קרא עוד...

בנים נדרשים לעבור מיון

קרא עוד...

מה התפקיד נותן לי?

תואר

הכשרה

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

טכנאי/ת תקשורת רחב סרט (טכנאי מאור)
טבח/ית