אנשים סימנו כי המידע עזר להם

היחידה מכשירה את לוחמי היחידות המובחרות של צה"ל יחד עם יחידות נוספות בתחום הקליעה, הצליפה והלוחמה בטרור.

בית הספר ללוחמה בטרור הוקם לקראת סוף שנות השבעים בשל רצף אירועי טרור שהביאו להבנת החשיבות בהקמתו של גוף מקצועי שתפקידו להסמיך לוחמים ומפקדים להתמודדות מול טרור.

היחידה מכשירה את לוחמי היחידות המובחרות של צה"ל יחד עם יחידות נוספות בתחום הקליעה, הצליפה והלוחמה בטרור. חיילי היחידה נקראים מש"קי לוט"ר ומהווים את הגוף המקצועי בהדרכת הלוחמה בטרור.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 82 ומעלה. השיבוץ ביחידה מתקיים לאחר גיבוש במסגרת הגיוס לחטיבת כפיר.

מה כולל התפקיד?

החיילים עוברים טירונות 05 ביחד עם הלוחמים חטיבת כפיר. לאחר הטירונות מבצעים אימון מתקדם מקוצר ואימון לוחם, שלאחריו פותחים את קורס מש"קי לוט"ר.


איפה משרתים? 

מתקן אדם.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

הכשרה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם בשייטת הצוללות
לוחם ביחידת שלדג