אנשים סימנו כי המידע עזר להם

המיישם הוא נותן התגובה הראשונית במקרה של מתקפת סייבר ופועל בבלימה ומניעה של התקפות סייבר.

מיישמי הסייבר אחראים על הפעלת והטמעת אמצעי הגנה בתחום הסייבר, המיישם הוא נותן התגובה הראשונית במקרה של מתקפת סייבר ופועל בבלימה ומניעה של התקפות סייבר. כחלק מהכשרתם מקבלים החיילים כלים לביצוע פעולות מניעה, גילוי ומתן תגובה ראשונית בעת אירוע סייבר. 

מהם תנאי הקבלה? 

פרופיל 45 ומעלה, דפ"ר 60.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול? 

טירונות 02 ולאחריה קורס האורך כ8 שבועות ובמהלכו לומדים מקצועות שונים. התפקיד נותן ידע נרחב בעולם הסייבר ובעולם המחשבים. בנות נדרשות לאורך שירות זהה לשל גברים על פי חוק.

תהליך המיון:

מעבר מיון מקצועות המחשב ומעבר תחקיר ביטחוני בהצלחה.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לך?

ניסיון לאזרחות

תהליך המיון

תהליך המיון

המיונים לאשכול מקצועות המחשב וההגנה בסייבר מתקיימים אחת לחצי שנה וממיינים בכל חלון מיון כ-3,000 מועמדים ל-6 תפקידים שונים בעולם המחשבים. אספנו לכם את כל המידע על המיון למקצועות המחשב >

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בקרית מערכות בניין (בקרית מערכות מידע)
קצונת מטה בחיל המודיעין