אנשים סימנו כי המידע עזר להם

על המכונאים לבצע תחזוקה שוטפת למספר רב של רכבים תוך טיפול שבועי בהם, תיקון תקלות ובקרה על המערכות השונות.

חיילים אלה אחראים על כלל מערכות הרכבים בבסיס בו שובצו. במהלך ההכשרה הם לומדים על מגוון רב של סוגי רכבים, ביניהם ריו, אביר, סופה והאמר. על המכונאים לבצע תחזוקה שוטפת למספר רב של רכבים תוך טיפול שבועי בהם, תיקון תקלות ובקרה על המערכות השונות.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 64 ומעלה, אין הגבלת קב"א.

מה כולל התפקיד?

טירונות 02 והכשרה שמשתנה בהתאם ליעד השיבוץ.

איפה משרתים? 

כל בסיסי צה"ל

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

טכנאי/ת אופטי/ת
מיזם טכנולוגי בחיל האוויר