אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בין עיסוקיהם של בוגרי המסלול ניתן למנות פיתוח ואחזקה של מערכות תקשורת ומחשוב מתקדמות.

מסלול אלקטרוניקה י"ב עיוני מאפשר לבוגרי מגמות עיוניות להשתלב בתפקידים שונים באחת מהיחידות הטכנולוגיות של חיל המודיעין. בין עיסוקיהם של בוגרי המסלול ניתן למנות פיתוח ואחזקה של מערכות תקשורת ומחשוב מתקדמות. בנוסף עוסקים הבוגרים גם בפיתוח ומחקר של תחומים טכנולוגיים שונים.

 

המועמדים שיימצאו מתאימים יעברו קורס בבסיס ההדרכה של חיל המודיעין או ביחידה אליה שובצו, כאשר ההכשרה תתמקד בעיקר בתחום האלקטרוניקה.

 

במהלך השירות הצבאי ייצברו ניסיון תעסוקתי רב, וייעברו בין היתר קורסים אזרחיים כגון JohnBryce הדרכה, HP, Microsoft וקורסים צבאיים ייעודיים כגון קורסי NET,Linux Powershell.

 

מה הם תנאי הקבלה?

דפ"ר 60 ומעלה, פרופיל 25 ומעלה, בוגרי מגמה ריאלית.

מה כולל המסלול?

הכשרה ביחידת השיבוץ וקורס בהתאם לתפקיד.

איפה משרתים?

בסיסים פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

ניסיון לאזרחות

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול שחקים - ארזים
מסלול אגו"ז