אנשים סימנו כי המידע עזר להם

בוגרי המסלול מהווים חלק משמעותי בעשייה הטכנולוגית מבצעית של יחידות הסייבר.

מסלול אמנון הוא מסלול המכשיר חיילים ללא רקע קודם בתחום הסייבר או חיילים בעלי רקע בסיסי בתחום המחשבים, לעיסוק טכנולוגי מסווג ביותר בעולם הסייבר. 

קורס אמנון הינו קורס יסוד שאורכו חודשיים. בוגרי הקורס משתלבים בקורסי המשך ביחידות השונות באמ"ן.

בוגרי המסלול מהווים חלק משמעותי בעשייה הטכנולוגית המבצעית של יחידות הסייבר.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה. נדרשת חתימה על התחייבות לשירות קבע של שלוש שנים וחתימה על השלמת משך שירות חובה ל-32 חודשים (עבור נשים).

מה כולל המסלול?

קורס הנמשך כחודשיים וחצי במתכונת הכשרה טרום צבאית ולאחריו המשך הכשרה בהתאם לשיבוץ.

איפה משרתים?

בסיסי אמ"ן ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול שחקים - אע"מ
מסלול שחקים - אח"מ