אנשים סימנו כי המידע עזר להם

ההפעלה כוללת התעסקות עם תאי קשר טקטיים, קשר רדיו ואנטנות, מערכות מסווגות ומוצפנות, מערכות לוויניות, מכשירי קשר אוויריים ועוד.

הקמת והפעלת מערכות תקשורת מבצעיות בשטח, בבסיס, בסוללות הגנה אווירית, באוויר ביבשה ובים, בארץ ומחוצה לה.

ההפעלה כוללת הקמה ופריסת תאי קשר טקטיים וטכנולוגיים, מערכות קשר רדיו, מערכות לוויניות, מערכות מידע מסווגות ומוצפנות ועוד. 

מרבית המפעילים משרתים בגדוד 533 בבסיס ביסל"א (בית הספר להגנה אווירית) ויוצאים לפרקי משימה קצרים בכל רחבי הארץ ומחוצה לה. במהלך השירות בגדוד 553 מבצעים חיילי הגדוד קורס צניחה, קורס פיקוד וקורסי פיתוח שונים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 47 ומעלה, דפ"ר 50 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

הפעלה טכנית 2 ומעלה, שדה 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 ו-8 שבועות הכשרה.

איפה משרתים?

בסיסי חיל האוויר השונים. 

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים. העוברים יזומנו לביצוע תחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מפעיל/ת דיגיטל מבצעי נייד
מגן צופן