אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עיסוק במגוון רחב של תפקידי מטה בלשכת היועץ הכספי לרמטכ"ל, תוך לקיחת חלק בעבודות מחקר שונות, ביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש החלטות ומתן מענה לגורמים שונים אשר פונים לקבלת מידע בתחומם.

עיסוק במגוון רחב של תפקידי מטה בלשכת היועץ הכספי לרמטכ"ל, תוך לקיחת חלק בעבודות מחקר שונות, ביצוע מעקב ובקרה אחר מימוש החלטות ומתן מענה לגורמים שונים אשר פונים לקבלת מידע בתחומם.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה. התפקיד פתוח לבנים שאינם מיועדים ללחימה בלבד. נדרש שיוך ללשכת הגיוס תל השומר.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02.

איפה משרתים?

בסיסים במרכז הארץ.

תהליך המיון:

מעבר יום ראיונות.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מש"ק/ית דיגיטל (מערכות משאבי אנוש)
מש"ק/ית מטה