אנשים סימנו כי המידע עזר להם

תפקידים אלה בוצעו עד לא מכבר על-ידי קצינים ולכן מתאפיינים בעצמאות בעבודה ושותפות בתהליכי קבלת החלטות.

המש"קים מבצעים מגוון רחב של תפקידי מטה המתאפיינים בלמידה ועיסוק בתחומים מקצועיים יעודיים. במסגרת זו מש"קי המטה שותפים לעבודות שונות, מבצעים מעקב ובקרה אחר מימוש החלטות ונותנים מענה לגורמים שונים הפונים לקבלת מידע בהקשר של תחום התמחותם. תפקידים אלה בוצעו עד לא מכבר על-ידי קצינים ולכן מתאפיינים בעצמאות בעבודה ושותפות בתהליכי קבלת החלטות.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 2 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 ומשך הכשרה התואם לתפקיד. 

איפה משרתים?

ביחידות המטה הכללי בצה"ל.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מש"ק/ית מטה ביועכ"ל (היועץ הכספי לרמטכ"ל)
מש"ק/ית הוראה והדרכה (הו"ד)