אנשים סימנו כי המידע עזר להם

החיילים כותבים דוחות יומיים בהם הם מסכמים ומתמצתים את עיקר האינפורמאציה המודיעינית שהתקבלה.

קבלת ידיעות ומיונן לפי נושאים על מנת לבנות תמונת מודיעין מלאה בתחום בו מתמקצע העובד. החיילים כותבים דוחות יומיים בהם הם מסכמים ומתמצתים את עיקר האינפורמאציה המודיעינית שהתקבלה.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, דפ"ר 60.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 3 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 ו-10 שבועות הכשרה.

איפה משרתים?

יחידות חיל המודיעין ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנות נדרשות לעבור מיון

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

יכולת טכנית

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עובד/ת כללי/ת בחטיבת המבצעים
סמבצ"ית בחיל האוויר