אנשים סימנו כי המידע עזר להם

עבודתם מתמקדת במספר תחומים יום-יומיים, ביניהם טיפול בדואר ובמסמכים, טיפול בהודעות טלפוניות וניהול לוח הזמנים של מפקדים מכלל הדרגות.

תפקידם של הפקידים הוא לקשר, לתווך ,לתאם, לשמור מידע ולנהל את המשרד עליהם הם אחראיים. עבודתם מתמקדת במספר תחומים יום-יומיים, ביניהם טיפול בדואר ובמסמכים, טיפול בהודעות טלפוניות וניהול לוח הזמנים של מפקדים מכלל הדרגות.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 ומשך הכשרה בהתאם לתפקיד. 

איפה משרתים?

בסיסי צה"ל ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

פקיד/ה במפא"ת (מנהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית)
פקח/ית טיסה