אנשים סימנו כי המידע עזר להם

העבודה מתבצעת עם גורמי תעשייה ביטחונית בכירים בצה"ל ובמשרד הביטחון

פקידי החטיבה עוסקים באבטחת מידע וחומרים רגישים וכן גם בתיאום פעילויות מבצעיות, ניסויים ודיוני בכירים. העבודה מתבצעת בלשכות בעלות ממשק עם גורמי תעשייה ביטחונית ואזרחית בכירים בצה"ל ובמשרד הביטחון, לכן ידרשו החיילים לעבור מבדקים ביטחוניים שיכולים לקחת מספר חודשים.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02.

תהליך המיון: 

מתקיים יום מיון הכולל הרצאת הסבר על התפקיד, ראיון אישי, וכן זימון למבחנים תעסוקתיים. לאחר מעבר תהליך תחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

פקיד/ת לשכה (פקל"ש/ית)
פקיד/ה במפא"ת (מנהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית)