אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הרכזים אוספים ומנתחים עדכונים מודיעיניים רגישים המתקבלים בזמן אמת

רכזי ההתרעה אוספים ומנתחים עדכונים מודיעיניים רגישים ומסווגים המתקבלים בזמן אמת. הרכזים אחראים על ריכוז תמונת המודיעין, מעקב אחר פעילות אווירית של מדינות אויב ואיומים פוטנציאליים במטרה להגן על שמי המדינה ולהתריע מפני תקיפות מהאוויר.

אפשרויות קידום ופיתוח בשירות: תפקיד ראש/ת משמרת, יציאה לפיקוד, יציאה לקצונה.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה (לבנים 64 ומטה), דפ"ר 60 ומעלה. התפקיד אינו פתוח עבור בנים המיועדים ללחימה ועבור בנות נדרשת חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וחצי שנת הכשרה.

איפה משרתים?

: שירות במשמרות מבצעיות במטה חיל האוויר בקריה בתל אביב.

תהליך המיון:

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים, המתאימים יבצעו מיון המשך פרונטלי הבודק תחומים נוספים הנדרשים לתפקיד.

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

קורס

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מש"קית חינוך
רכז/ת הובלה