אנשים סימנו כי המידע עזר להם

על הרכזים לאסוף ולנתח עדכונים מודיעיניים רגישים המתקבלים בזמן אמת.

יעוץ וליווי פעולות מבצעיות בחדרי המצב של חיל האוויר. התפקיד כולל מעקב אחרי פעילות אווירית בלתי שגרתית במדינות אויב במטרה להגן על שמי המדינה. על הרכזים לאסוף ולנתח עדכונים מודיעיניים רגישים המתקבלים בזמן אמת. העבודה מתבצעת במשמרות בחדרי המלחמה של להק מודיעין בזרוע האוויר, וכוללת חשיפה לחומרים רגישים ומסווגים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה (לבנים 64 ומטה), קב"א 52 ומעלה, דפ"ר 60 ומעלה. התפקיד אינו פתוח עבור בנים המיועדים ללחימה ועבור בנות נדרשת חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון.

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 וחצי שנת הכשרה.

איפה משרתים?

מטה חיל האוויר במרכז הארץ.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים בירפ"א ולאחר מכן מיוני המשך. במידה ותעברו את כל המבחנים בהצלחה תדרשו לעבור תחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

קורס

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

רכז/ת חינוך וידיעת הארץ (חוי"ה)
רכז/ת הובלה