אנשים סימנו כי המידע עזר להם

להיות בליבת הפעילות המבצעית, בכוננות תמידית להזנקות ולאירועים

רכזי השליטה אחראים על הפעלה והזנקה של טייסות ויחידות חיל האוויר למשימות ואירועים מבצעיים. השירות מתבצע בתא השליטה, ממנו מנוהלת ומפוקחת בזמן אמת הפעילות המבצעית, תוך כוננות תמידית והתמודדות עם אירועים מתוכננים ומתפרצים.

אפשרויות קידום ופיתוח בשירות: הכשרות מתקדמות וקידום ביחידה, יציאה לפיקוד, יציאה לקצונה במגוון המערכים בחיל האוויר.

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה לבנות (לבנים 64 ומטה), דפ"ר 70 ומעלה. בנוסף עבור בנות נדרשת חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון ולשירות מילואים פעיל. 

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה בת חמישה חודשים.

איפה משרתים?

שירות ביחידות השליטה המרכזיות של חיל האוויר בקריה במתכונת משמרות מבצעיות וכן באוגדות והפיקודים השונים.

תהליך המיון:

ביצוע מיון ראשוני מקוון הכולל סדרת שאלונים אישיותיים ומבחנים קוגניטיביים, המתאימים יבצעו מיון המשך פרונטלי הבודק היבטים חיוניים לתפקיד.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

יכולת פיקוד והדרכה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חוקר/ת פלילי
מש"קית שירותי רפואה