אנשים סימנו כי המידע עזר להם

השירות מתבצע בסביבת מחשבים וטלפונים ובכוננות תמידית להזנקות ואירועים.

הרכזים אחראיים על הפעלתם והזנקתם של הטייסות ושל הגורמים הקרקעיים למשימות חשובות שונות. כמו כן, הם מפקחים על תיאום כלל הפעולות המידיות של הזרוע ומשמשים גורם מומחה להפעלת היחידה באירועי החירום בהם היא מעורבת, בארץ ומחוצה לה. השירות מתבצע בתא השליטה ובכוננות תמידית להזנקות ואירועים.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 45 ומעלה לבנות (לבנים 64 ומטה), קב"א 52 ומעלה, דפ"ר 70 ומעלה. בנוסף עבור בנות נדרשת חתימה על התחייבות לשרת באורך שירות החופף לבנים על פי חוק שירות ביטחון ולשירות מילואים פעיל. 

ציוני מא"ה (לבנות בלבד):

ניהול וארגון 2 ומעלה, עיבוד מידע 3 ומעלה, עבודת צוות 3 ומעלה, קשב מתמשך 3 ומעלה.

מה כולל המסלול?

טירונות 02 והכשרה בת חמישה חודשים.

איפה משרתים?

ביחידות השליטה המרכזית של חיל האוויר.

תהליך המיון:

מיון הכולל מבחנים ממוחשבים בירפ"א. במידה ותעברו את המבחנים בהצלחה תדרשו לעבור תחקיר בטחוני.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניהול וארגון

יכולת פיקוד והדרכה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

משטרה צבאית חוקרת (חוקר\ת מצ"ח)
מש"קית שירותי רפואה