שירות ייחודי

עולים חדשים

בני מהגרים

בני שליחים

משך שירות

נשים

גברים

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

חוק שירות הביטחון חל על בעלי האזרחות הישראלית בין אם הם שוהים בארץ ובין אם לא. כלומר, אזרח ישראלי השוהה מחוץ לישראל מחויב גם הוא לשרת בצה"ל.

חובת התייצבות לרישום

לפי החוק, כל מיועד לשירות ביטחון, גבר או אישה, השוהה דרך קבע בחו"ל בכל מעמד שהוא, יחויב להתייצב בקונסוליה הקרובה למקום מגוריו (מדובר על מקום מגוריו הנוכחי, לא בישראל), עם הגיעו לגיל 16.04, לשם רישום כנדרש בחוק השירות והביטחון.

אם שהיתם באותו זמן בישראל, יש להתייצב בלשכת הגיוס האזורית הקרובה ביותר למקום שהייתכם.

בני מהגרים

מיהו בן מהגרים?

בן מהגרים הוא אזרח ישראלי, שנולד בחו"ל או עזב את ישראל למטרת הגירה בליווי הוריו טרם הגעתו לגיל 16. יש לשים לב כי:

 • אם אחד ההורים חי בארץ, על המלש"ב להוכיח כי נמצא בחזקת ההורה השוהה בחו"ל.
 • אם שני ההורים חיים בארץ, המלש"ב לא יוכר כבן מהגרים.
 • מלש"ב שאינו זכאי למעמד בן מהגרים יהיה רשאי להגיש בקשת לדחיית גיוס לשם סיום לימודים תיכוניים בחו"ל. 
 • מלש"ב שלא מוכר כבן מהגרים, אינו זכאי לדחיית התייצבות - וחייב לחזור לארץ.

 

גיוס בני מהגרים

משך השירות הסדיר לנשים וגברים שהגיעו לישראל החל מה-1.6.2020:

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך השירות לנשים

משך השירות לגברים

18-19

רווק/ה
נשוי ללא ילדים

24 חודשי שירות

32 חודשי שירות

20-21

רווק/ה
נשוי ללא ילדים

24 חודשי שירות

24 חודשי שירות

18-21

נשוי/נשואה עם ילדים

התנדבות ל-24 חודשים 

התנדבות ל-24 חודשים

22-27

 -

התנדבות ל-18 חודשים

התנדבות ל-18 חודשים

 

 • נשים נשואות אינן מחוייבות בגיוס.
 • נשים וגברים בני 28 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתם תיבחן פרטנית.


משך השירות הסדיר לנשים שהגיעו לישראל לאחר חודש מאי 2015 עד ה-31.5.2020:

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

רווקה

24 חודשי שירות

20-21

רווקה

12 חודשי שירות

22-27

רווקה

התנדבות מינימלית ל-12 חודשים 

 • נשים בנות 28 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתן תיבחן פרטנית.
 • נשים נשואות- פטורות משירות.
 • נשים בעלות ילד אחד לפחות- פטורות משירות.

משך השירות הסדיר לגברים שהגיעו לישראל לאחר חודש מאי 2015 עד ה-31.5.2020 (למעט רופאים/רופאי שיניים):

 

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

רווק

32 חודשי שירות

18-19

נשוי ללא ילדים

24 חודשי שירות

20-21

רווק

24 חודשי שירות

20-21

נשוי ללא ילדים

18 חודשי שירות

22-27

רווק

התנדבות מינימלית ל-18 חודשים

22-27

נשוי ללא ילדים

התנדבות מינימלית ל-18 חודשים

 

 

 • גברים בני 28 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתם תיבחן פרטנית.
 • גברים בעלי ילד אחד לפחות ובעלי גיל הגעה גדול מ-18 - פטורים משירות.

  משך השירות הסדיר לנשים שהגיעו לישראל עד מאי 2015 (למעט רופאים/רופאי שיניים):

גיל ההגעה לישראל

מצב משפחתי

משך שירות

עד גיל 20

רווקה

24 חודשי שירות

 • אישה נשואה- פטורה משירות. 
 • נשים בנות 21 ומעלה שיבקשו להתנדב - בקשתן תיבחן פרטנית.


משך השירות הסדיר לגברים שהגיעו לישראל עד מאי 2015 (למעט רופאים/רופאי שיניים)

 

גיל ההגעה לישראל

פרופיל רפואי

מצב משפחתי

משך שירות

18-19

45-97

רווק

30 חודשי שירות

18-19

45-97

נשוי

18 חודשי שירות

20-21

45-97

רווק

24 חודשי שירות

20-21

72-97

נשוי

חודשי שירות

20-21

45-64

נשוי

מאגר*

22-25

72-97

רווק

חודשי שירות

22-25

72-97

נשוי

חודשי שירות

22-25

45-64

רווק

מאגר*

22-25

45-64

נשוי

מאגר*

26-29

45-97

רווק

מאגר*

26-29

45-97

נשוי

מאגר*

 • גברים נשואים בעלי ילד אחד לפחות - פטורים משירות.
 • גברים בני 30 ומעלה - פטורים משירות.
 • *מאגר = לא יתגייסו אך מהווים פוטנציאל לגיוס בחירום

 

 

- לתשומת לבכם כי גיל ההגעה לישראל נקבע לפי מועד ההגעה לישראל.
מועד ההגעה נקבע לאחר שהייה בארץ של מעל 120 ימים בשנה קלנדרית.
כמו כן, שהייה של מעל 120 ימים הנפרסת על פני שנתיים קלנדריות, כלומר שהייה ממושכת אשר חוצה שנה, נספרת אף היא כמועד הגעה.
שימו לב - כל מי שמועד הגעתו לארץ הוא לפני גיל 22, חייב בגיוס.

 

משכי הביקור בארץ כבן מהגרים

בן מהגרים לא יאבד את מעמדו בביקוריו בארץ בתנאי שמשך הביקורים לא יעלה על 120 יום במצטבר בכל שנה קלאנדרית, למעט ביקור חד פעמי המכונה "שנה שהייה".  שנת שהייה הינה למעשה ביקור חד פעמי לתקופה רצופה הנמשכת בין 121 ימים ל-365 ימים מיום הכניסה לישראל. שנת השהייה מותנת בכך שבן המהגרים שהה בחו"ל 60 ימים לפני הביקור בארץ וכן מחויב לשהות 60 ימים נוספים בחו"ל לאחריו. אם בן המהגרים מגיע לביקור קצר, יהיה עליו לחזור לחו"ל לפחות ל-60 ימים כדי שהביקור לא יחשב כניצול של שנת השהייה. אם הוא רוצה לחזור ולבקר, הוא יוכל לעשות זאת רק מהשנה הקלנדרית הבאה. 

שימו לב, הוריו של בן המהגרים רשאיים לשהות בארץ עד 180 יום במצטבר בשנה קלדרית. במידה ויחרגו מעל למספר זה, יאבד בן המהגרים את מעמדו. ביקור ההורים מותנה בשהייה בארץ מוצאם 60 ימים לפני ההגעה לארץ ו-60 ימים לאחר מכן.

שימו לב:

בן מהגרים רשאי להתייצב בלשכת הגיוס לביצוע הליכי צו ראשון. במידה שיתחרט ולא ירצה להתגייס, וירצה לחזור לחו"ל, יאושר לו לחזור למעמד 'בן מהגרים' כל עוד שמר על משכי השהייה המותרים שפורטו.
על מלש"ב החורג ממשכי השהייה המותרים שפורטו, תחל חובת גיוס.

 

לימודים תיכוניים בארץ

בן מהגרים לא יאבד את מעמדו בלימודים תיכוניים בישראל רק בקיום התנאים הבאים:

 • הוריו שוהים בחו"ל והיגר עימם טרם מלאו לו 13 שנים.
 • לא נכח בארץ מעבר לשנתיים במסגרת של לימודים תיכוניים.

שימו לב כי במקרה של לימודים תיכוניים בארץ, הדבר נחשב כניצול שנת שהייה.

לימודים אקדמאים או לימודים בישיבה גבוהה בארץ

בן מהגרים יכול ללמוד לימודים אקדמיים בארץ מבלי לאבד את מעמדו על פי שנות התקן לתואר כולל עד שנה אחת של מכינה אם יידרש, ולא יותר מ4 שנים סה"כ, בהתאם לתנאים הבאים:

 • אם הוריו שוהים בחו"ל.
 • התחיל לימודים בגיל 17 לפחות.
 • אם הינו בן מהגרים שנולד בחו"ל או היגר עם הוריו טרם מלאו לו 10 שנים.
 • מרכז חייו בחו"ל ולא ניצל "שנת שהייה", אלא אם היה במסגרת תכנית "מסע" של משרד העלייה והקליטה.
 • אם התקבל למוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או משרד הביטחון.
 • יש לשלוח למיטב מסמך מטעם המוסד האקדמאי עם תאריכי התחלה וסיום מדויקים של הלימודים.
 • עד 4 שנים לתואר אקדמאי אחד (ראשון או שני) או 4 שנות לימוד בישיבה בארץ.

בכל מקרה, בן מהגרים נדרש לשהות שנתיים בחו"ל ולשמור על משכי השהייה המותרים שפורטו, ממועד סיום ניצול שנת השהייה או לימודים בארץ.

 

שירות מקוצר (תואם מח"ל)

בן מהגרים שנולד בחו"ל או היגר עם הוריו עד גיל 10 יכול להתנדב לשירות מקוצר של 18 חודשים. אם יישאר בארץ או יעזוב ואז יחזור תוך פחות משנתיים מתום שירותו, יחויב בן המהגרים בהשלמת שירות סדיר מלא.

בני שליחים

מיהו בן שליחים?

בן שליחים מוגדר כמיועד לשירות ביטחון השוהה בחו"ל עם הוריו או אחד מהם (במידה והוא נמצא בחזקתו), כאשר אחד מהם מייצג גוף ישראלי - ממשלתי ממלכתי בלבד.

פניות חריגות יבחנו ע"י מדור תכנון ומיצוי שביחידת מיטב.

 

יש לשים לב לדגשים הבאים:

 • אם המלש"ב (בן שליחים) חי עם הוריו בחו"ל למטרת שליחות - תתאפשר לו דחיית גיוס עד לגיל 20 או תום השליחות- המוקדם מביניהם.
 • אם הוריו של המלש"ב שוהים בארץ, בעוד הוא נשאר בחו"ל, התייצבותו תידחה עד לסיום לימודיו התיכוניים.
 • יש צורך בהוכחה על מרכז חיים בחו"ל מצד המלש"ב ומשפחתו.
 • חל איסור על המלש"ב ללמוד במסגרת על-תיכונית (אקדמית) בחו"ל.

על מנת להסדיר את מעמדו הצבאי, על מלש"ב השוהה בחו"ל לפנות אל תא חו"ל שבמדור תכנון ומיצוי שביחידת מיטב באמצעות הקונסוליה הישראלית הקרובה למקום מגוריו, או לפנות ללשכת הגיוס הקרובה למקום שהייתו, אם נמצא בארץ.

 • {{item.value}}
  {{item.count}}

{{counter}} אנשים סימנו כי המידע עזר להם

משך השירות לעולה החדש
מסלול שח"ר (מסלול מגן)