אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם קודקוד נדרש לביצוע משימתו המורכבת, בכל תנאי ובכל מצב.

כלוחם קודקוד בחיל האוויר ניתנת לך האפשרות להשתלב במערך משמעותי המשפיע רבות על בטחון המדינה. במהלך המסלול תיחשף לתכנים שקומץ נבחרים זוכה להיחשף אליהם. לוחם קודקוד נדרש לביצוע משימתו המורכבת, בכל תנאי ובכל מצב. מתוקף חשיבות התפקיד, נדרשת התחייבות של שנת קבע אחת.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 53 ומעלה. גברים נדרשים לעבור מיון פיזי טיס/ חובלים/ צוללות במלואו על מנת להתמיין ליעד זה.

מה כולל התפקיד?

טירונות רובאי 05. לאחר מכן הכשרה בת שנה וחודשיים. עם סיום המסלול, הצוות עולה ליחידה המבצעית ולוקח חלק בשמירת הכשירות והפעילות המבצעית. עקב משך ההכשרה הארוך נדרשת חתימה של שנתיים קבע.

איפה משרתים? 

שיבוץ ביחידה מבצעית.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

הכשרה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם/ת חוד בחיל האיסוף הקרבי
לוחם\ת חוד ימי