אנשים סימנו כי המידע עזר להם

במהלך הקורס נחשפים החניכים למידע העוסק בהכרת צבאות מדינות ערב ויכולתם הטכנולוגית, ובהמשך לומדים כיצד פועלות מערכות תשתית אסטרטגיות.

מסלול מופ"ת מכשיר את בוגריו לפענוח, עיבוד מידע חזותי והפעלת מערכות מודיעין. ניתוח מידע מצולם מאפשר הפקת מודיעין חשוב לגבי פעולות האויב והיערכותו.

עיקר יעדי המסלול מונים, בין היתר: מתן התרעה מוקדמת למלחמה, מעקב אחר תנועת כוחות צבא בעומק שטח מדינות היעד, מחקר אחר מערכות תשתית ושלטון במדינות ערב ויצירת מטרות לתקיפה. לאחר מכן, מידע זה מועבר לגורמים מבצעיים ומחקריים שונים.

ההכשרה נמשכת כשלושה חודשים בבית הספר למודיעין. במהלך הקורס החניכים נחשפים למידע העוסק בהכרת צבאות מדינות ערב ויכולתם הטכנולוגית, ובהמשך לומדים כיצד פועלות מערכות תשתית אסטרטגיות כמו: חשמל, נפט ועוד...

לאחר הקורס הבוגרים משובצים לגזרות השונות ועוברים תקופת הסמכה בת 2-3 חודשים. התקופה זאת נמשכים הלימודים וכללים בעיקר את הכרת המערכת המודיעינית הישראלית, הקניית שיטות וכלים לביצוע מחקר והתמחות בגזרת היעד.

חתימה על השלמת משך שירות החובה ל-30 חודשים (עבור נשים) מהווה שלב הכרחי להצטרפות המסלול.

 

מהם תנאי הקבלה? 

פרופיל 25 ומעלה, דפ"ר 60 ומעלה.

מה כולל המסלול? 

4 חודשי קורס.

איפה משרתים? 

בסיסי אמ"ן פתוחים וסגורים ברחבי הארת. השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים, תעדוף אישי, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

קורס

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול מט"מ
מסלול מומנט