אנשים סימנו כי המידע עזר להם

הקורס אותו עוברים החניכים מכשיר לתפעול מערכות טכנולוגיות מתקדמות והידע הנרכש בקורס משמש אותם בהמשך שירותם לעבודה מול גורמים בתעשיית החלל ומול גורמים מבצעיים בקהיליית המודיעין.

מסלול שחקים שוב"ל הוא מסלול טכנולוגי המכשיר לעיסוק בתחום החלל והלוויינות תוך לימוד מושגים הנדסיים ופיזיקלים לצד נושאים מודיעינים. התפקיד עצמו מבצעי והעבודה בעיקרה בעלת אוריינטציה ריאלית-לוגית.

 

הקורס אותו עוברים החניכים מכשיר לתפעול מערכות טכנולוגיות מתקדמות והידע הנרכש בקורס משמש אותם בהמשך שירותם לעבודה מול גורמים בתעשיית החלל ומול גורמים מבצעיים בקהיליית המודיעין.

 

חתימה על התחייבות לשירות קבע של שנה וכן חתימה על השלמת משך שירות החובה ל32 חודשים (עבור נשים) מהווה שלב הכרחי להצטרפות למסלול.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 25 ומעלה, בוגרי מגמה ריאלית.

מה כולל המסלול?

5 חודשי קורס.

איפה משרתים?

בסיסי אמ"ן פתוחים וסגורים ברחבי הארץ.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

בנות נדרשות לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

ניסיון לאזרחות

יכולת פיקוד והדרכה

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

מסלול שחקים - שמ"מ
מסלול שחקים - מח"א