אנשים סימנו כי המידע עזר להם

איסוף מודיעין, איתור ומעקב אחר מטרות, מתן גיבוי לכוחות קרקע ואוויר בפעילויות מבצעיות והתרעה ימית.

הלוחמים אמונים על סיוע בפעולות לאיסוף מודיעין, איתור ומעקב אחר מטרות, מתן גיבוי לכוחות קרקע ואוויר בפעילויות מבצעיות ועל התרעה ימית.
ישנה חלוקה לארבעה מקצועות:
בקר גילוי צוללות אשר מפעיל מערכות גילוי ומעקב נגד צוללות.
בקר לוחמה אלקטרונית אשר מפעיל מערכות לחימה בספינות הטילים (סטי"לים). 
מפעיל מערכות שליטה ובקרה אשר מפעיל ומתחזק מערכות האחראיות על ניווט. 
לוחם ביטחון שוטף אשר מתמקצע בהפעלת מערכות הירי בסטי"ל.

 

מהם תנאי הקבלה?

פרופיל 72 ומעלה, קב"א 47 ומעלה ומעבר גיבוש לוחם ימי בהצלחה.

מה כולל התפקיד?

טירונות 03 יבשתית ולאחר מכן הכשרה מקצועית של 3-6 חודשים אשר מייעדת את הלוחמים הימיים לתפקיד ייעודי בסטי"ל או בכלי הבט"ש. ההכשרה מסמיכה את הלוחם לרובאות 07 ימית.

איפה משרתים? 

באחד מכלי השיט המלחמתיים של זרוע הים.

 

-

השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול הנתונים האישיים שלכם, העדפותיכם, שיקולים מקצועיים וצרכי הצבא. ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה שמופיעים כאן ובשיקולים הנוספים שבאים לידי ביטוי במעמד בחינת המועמדות שלכם לתפקיד. למתאימים מביניכם תינתן אפשרות קידום למסלולי הדרכה, פיקוד וקצונה.

האם התפקיד דורש מיון?

בנים נדרשים לעבור מיון

מה התפקיד נותן לי?

הכשרה

תהליך המיון

תהליך המיון

הלוחם הימי כולל בתוכו את תפקיד לוחם הסטי"ל, לוחם הדבור ובמיונים פנימיים של חיל הים ללוחם הסנפיר.

אנשים סימנו כי המידע עזר להם

לוחם קודקוד
לוחם בשייטת הצוללות